Vi er certificerede i og anvender en række koncepter fra markedsledende leverandører, som hjælper med at gøre vores løsninger endnu bedre.

Vi arbejder med Everything DiSC®, når vi skal udvikle individer og teams. Om det er teamet, der skal finde hinanden, eller det er den enkelte medarbejder, som skal hjælpes til at se eget potentiale og begrænsninger, så er dette et enormt stærkt værktøj.

ActeeChange®/6 styles er et ledelseskoncept baseret på Daniel Golemans forskning om følelsesmæssig intelligens. Her er det gjort konkret i form af 6 forskellige ledelsesstile, som kan vælges afhængig af forretningens og teamets behov. Noget af det bedste ved at træne i dette koncept er gamification delen gennem en spil simulator med udgangspunkt i virksomhedsnære cases.

ActeeChange®/Changesetter er baseret på John Kotters 8 trin i forandringsledelse kombineret med Rick Mauers model for medarbejderes modstand mod forandring. Vi arbejder både med brætspil og med computersimulator, når der trænes i værktøjet, og det har virkelig vist sit værd, når vi sammen med kunder har designet større forandringsprocesser - fx implementering af en ny salgskultur.

Five Behaviors of a cohesive team® er et stærkt værktøj til udvikling af et sammenhængende team. Udgangspunktet er Patrick Lencionis bog om de fem dysfunktioner i et team - dette er så medicinen. Med i værktøjskassen følger et udviklingsværktøj for individet og teamet, et måleværktøj baseret på Everything DiSC samt en række efterprøvede øvelser og metoder til at skabe det stærke team, hvor alle kompetencer kommer i spil.


Skal vi ringe dig op?

Udfyld formularen nedenfor, så ringer vi dig op indenfor 24 timer.