Change management

Få den nye kultur implementeret, det nye system i gang eller noget helt tredje. Enhver større forandring er en mulighed for at gøre tingene endnu bedre. En stærkere kultur og et større fællesskab kan skabes, og i det hele taget er det her de fleste nye tiltage bremses. Vi bidrager både med kompetencer ved enkeltstående forandringsprojekter, og vi tilretter styrede forandringsprocesser, når ny adfærd og kultur skal implementeres og rodfæstes i organisationen.

Et af vores værktøjer er arbejdet med Changesetter, som både kan bruges til at træne forandringsagenter, til at tilrettelægge forandringsprojekter og til coaching og sparring, når det bliver svært undervejs. Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe med jeres næste forandringsprojekt.

 

The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.
— Socrates
ChangeSetter_02.JPG