Five Behaviors-model_rød.jpg

5 Behaviors of a cohesive team

Et af vores nyere værktøjer i Talenthuset er 5 Behaviors of a cohesive team. Et stærkt værktøj, der skaber en struktureret og målbar udvikling af det stærke team, der arbejder mod fælles mod og får alles kompetencer og idéer i spil. Grundtanken er, at forudsætningen for ethvert ægte team er tillid - det er basis. Når tilliden er på plads, kan teamet have ægte konstruktive konflikter, hvor alle tør bringe deres input i spil. Når alles er blevet hørt og har bidraget, er det nemmere for teamet at committe sig til teamets beslutning. Det committede team holder hinanden ansvarlige, hvis nogen ikke spiller i den aftalte retning, og det hele resultater i et sammenhængende team, hvor alle kæmper for at nå fælles mål. Teamet er kun en succes, når de fælles mål nåes, kassetænkning, sub-optimering og politisk adfærd er aldrig en succes.

Vi kan træne den rette adfærd, vi kan måle undervejs, og vi kan hjælpe teamets individer med at blive dygtigere til den adfærd, der skal til, for at lykkes på alle fem niveauer i pyramiden.