5 behaviors of a cohesive team

 
5 behaviors of a cohesive team

Skab vinderteams med 5 Behaviors!

Dette er et værktøjet til at skabe high performance teams.

Med udgangspunkt i Patrick Lencionis bog “The five dysfunctions of a team”, er dette 5 behaviors processen designet til at få det bedste ud af teams - lige fra topledelsen til det enkelte salgs- eller ledelses-team.

Det starter med udfyldelse af online test, hvor deltagerne både skal vurdere egen adfærd og præferencer, og elementer omkring det team, de indgår i. Herfra kommer en udførlig rapport, både med de enkelte deltageres personprofil, deres styrker og svagheder i forhold til at arbejde i et team, og en samlet team-assessment, som måler teamets sammenhængsgrad.

Med dette som udgangspunkt, kan arbejdet med udvikling af teamet og dets medlemmer begynde, og jævnlige statusmålinger kan bruges i opfølgningen.

At skabe et high performance team er ikke nødvendigvis altid en sjov og rar proces, men det potentiale og den energi, det vil frigive, er enorm og det hele værk. - Kontakt os for at høre, hvordan I kan komme i gang.

 
Not finance. Not strategy. Not technology. It is teamwork that remains the ultimate competitive advantage, both because it is so powerful and so rare.
— Patrick Lencioni